Slovenský názov:

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1999

Anotácia: Odborno-populárny film zobrazuje snahu o návrat k pôvodnej prírode v chránenej krajinnej oblasti Národný park Nízke Tatry.    
Anotácia: An expert popular film brings evidence of the efforts to regain the original nature in the protected landscape of the National Park of the Low Tatra Mountains.     
Tématika: Signatúra: