Slovenský názov:

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1994

Anotácia: V tomto filme sa ukazuje výroba, obchod a servis podniku „ROLMASZ“, čo je najväčší poľský producent obilninových sejacích strojov, príslušenstva na orbu a dávkovačov hnojív.    
Anotácia: In this film is demonstrated the manufacturing, trading and service enterprise „Rolmasz“, which is the biggest Polish producer of grain drills, seedbed tillage equipment and fertilizer distributors.     
Tématika: Signatúra: