Slovenský názov:

Anglický názov:

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

Rok:

1994

Anotácia: Kypriaco – kompaktná metóda obrábania pôdy sa odlišuje od konvenčných systémov hospodárenia a používa dláto na zoranie iba 1 pôdy v porovnaní s tradičnou orbou. Kombinovaná štruktúra skyprenej vrstvy zlepšuje obeh vody, vzduchu. Môže zvýšiť úrodu o 10%. Táto účinná metóda spôsobuje revolúciu v koncepcii svetového systému obrábania pôdy.     
Anotácia:     
Tématika: Signatúra: