Slovenský názov:

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1995

Anotácia: Tento film je dokumentom životného cyklu plesňovej huby Puccinia graminis.    
Anotácia: The film documents the whole life cycle of the Rust Fungus Puccinia graminis.     
Tématika: Signatúra: