Slovenský názov:

Anglický názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia: Od bentických veľkých bezstavovocov po kosatky dravé-dokument. film skúma strážne zvieratá, ktoré nás varujú pred rizikami. Vedeli ste, že v USA bezpečnosť mil. ľudí závisí od plutiev slnečnice pestrej? Vedeli ste, že veľká časť bieluh morských v rieke svätého Vavrinca má rakovinu? A vedeli ste, že kosatky žijúce v blízkosti Vancouverského ostrova sú morské cicavce s nyjvyššou hladinou otravy polykarbónovými bifenylmi na svete? Dokument.film poukazuje na alarmujúcu správu o vplyve ľudskej činnosti na vodné prostredie. Budeme vedieť ako zhodnotiť varovné signály, ktoré nám tieto strážne zvieratá poskytujú na zachovanie takého vzácneho zdroja ako je voda?    
Anotácia:     
Tématika: Signatúra: