Slovenský názov:

Anglický názov:

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia: Nie je to prvýkrát, čo musia všetky živé bytosti čeliť zmenám klímy a zvyšovaniu teploty. Ale je to prvýkrát, kedy nemôžu počítať s integritou životného prostredia. Okolo biologických koridorov bude zachovaná biodiverzita a to bude kľúčové miesto pre stabilitu všetkých ekosystémov.    
Anotácia:     
Tématika: Signatúra: