Slovenský názov:

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česká

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2009

Anotácia: Ekofarmár František Němec aktívne podporuje spotrebiteľský záaujem o domáce mliečne výrobky.    
Anotácia:     
Tématika: Signatúra: