Slovenský názov:

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

čes..

Typ filmu:

DVD VHS

Minutáž:

Rok:

Anotácia: Aleje a stromoradie vysádzali naši predkovia z rôznych dôvodov. Prečo ľudia vkladali toľko energie do nich a sú dnes užitočné? Porozprávame sa o tom so sprievodcom V. Cilkom pri prechádzke krajinou. Cestou sa stretneme s fotografkou H. Rysovou, so záhr. architektami M. Veličkovou a P. Veličkom a ekológom J. Klimešim, ktorí tvoria monumentálne chodby zo stromov, kvôli ktorým stojí za to zdvihnúť hlavu k nebu.    
Anotácia:     
Tématika: Signatúra: