Festivalový výbor 2019

prof. Ing. Ján Plesník, DrSc. – čestný prezident   
    
Mgr. Matej Tóth – ambasádor festivalu   
    
Ing. Zuzana Nouzovská – prezidentka festivalu   
    
Ing. Štefan Ryba, PhD. – MPRV SR   
    
Ing. Michal Feik – MPRV SR   
    
Ing. Zuzana Drímajová, PhD. MPRV SR   
    
doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. – viceprezident festivalu   
    
doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. – NPPC   
    
Ing. Martin Polovka, PhD. – NPPC   
    
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. – NPPC   
    
Mgr. Dana Peškovičová, PhD. – NPPC   
    
Ing. Adriana Čeligová – NPPC   

prof. RNDr. František Petrovič, PhD. – UKF v Nitre   
    
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. – UKF v Nitre

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA – Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského     
    
Ing. Patrik Rovný, PhD. – SPU v Nitre   
    
doc. Ing. Branislav Olah, PhD. – TU vo Zvolene   
    
doc. MUDr. Pavel Naď, CSc. – UVLF v Košiciach   
    
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. – UK Bratislava   
    
Mgr. Andrea Putalová – CVTI SR   
    
Mgr. Alexandra Mihók - Kvietková, MBA   
    
Ing. Ján Škorňa – programový riaditeľ festivalu   
    
Mgr. Nina Pastieriková – tajomníčka festivalu   
    
Ing. Ján Huba, CSc. – výkonný riaditeľ festivalu

Doplnkové informácie