Festivalový výbor 2016

prof. Ing. Ján Plesník, DrSc. - čestný prezident festivalu

Mgr. Dana Peškovičová, PhD.- prezidentka festivalu

Ing. Monika Deneva (MPRV SR)

Ing. Zuzana Nouzovská (MPRV SR)

Ing. Štefan Ryba, PhD. (MPRV SR)

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (MPRV SR)

Ing. Michal Feik (MPRV SR)

doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. - viceprezident festivalu

Ing. Ján Huba, PhD. - výkonný riaditeľ festivalu

Ing. Alojz Fúska (NPPC)

Ing. Pavol Gráčik, PhD. (NPPC)

Ing. Ján Škorňa (RTVS)

doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD. (UKF)

Ing. Patrik Rovný, PhD. (SPU)

doc. Ing. Branislav Olah, PhD. (TU - Zvolen)

Mgr. Andrea Putalová (CVTI SR)

Mgr. Nina Pastieriková - tajomníčka festivalu

Doplnkové informácie