Festivalový výbor 2018

prof. Ing. Ján Plesník, DrSc. – čestný prezident

Mgr. Matej Tóth – ambasádor festivalu

Ing. Zuzana Nouzovská – prezidentka festivalu

Mgr. Viera Mrvová – MPRV SR

Ing. Štefan Ryba, PhD. – MPRV SR

Ing. Jaroslav Gudába – MPRV SR

Ing. Milan Lapšanský – MPRV SR

Ing. Michal Feik – MPRV SR

doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. – viceprezident festivalu

doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. – NPPC

Ing. Martin Polovka, PhD. – NPPC

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. – NPPC

Mgr. Dana Peškovičová, PhD. – NPPC

Ing. Adriana Čeligová – NPPC

doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD. – UKF v Nitre

prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. UKF v Nitre

Ing. Patrik Rovný, PhD. – SPU v Nitre

doc. Ing. Branislav Olah, PhD. – TU vo Zvolene

doc. MUDr. Pavel Naď, CSc. – UVLF v Košiciach

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. – UK Bratislava

Ing. Pavol Gráčik, PhD. – NPPC

Mgr. Andra Putalová – CVTI SR

Mgr. Alexandra Mihók - Kvietková, MBA

Ing. Ján Škorňa – programový riaditeľ festivalu

Mgr. Nina Pastieriková – tajomníčka festivalu

Ing. Ján Huba, CSc. – výkonný riaditeľ festivalu

Doplnkové informácie