Slovenský názov:

Inseminácia hovädzieho dobytka

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Umelá inseminácia je cielený zákrok do reprodukčného procesu zvierat. Pozostáva z odberu semena a jeho laboratórneho spracovania. Ďalšími etapami sú hlboké zmrazenie semena, monitorovanie pohlavného cyklu a aplikácia inseminačnej dávky do pohlavných orgánov kráv.    

Anotácia EN:

The artificial insemination is a targeted interference into animal reproduction process. It involves the seed collection and its processing. The next step is a deep seed freezing, monitoring of the sexual cycle and application of the insemination dose to the cows sexual organs.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie