Mediálne výstupy 2022

 media

V súvislosti s 38. ročníkom MFF Agrofilm 2022 boli v médiách zverejnené nasledujúce výstupy:

TELEVÍZIA

RTVS – Televízia

8.10.2022 - Dvojka - Farmárska revue – Agrofilm 2022 - (40 min. špeciál) - TU

4.10.2022 - TV Nitrička - TU

3.10.2022 - Jednotka - Správy RTVS o 19:00 - TU (50:22)

3.10.2022 - Jednotka - Správy RTVS o 12:00 - TU (17:15)

29.09.2022 – Dvojka – Regina – rozhovor s prezidentom festivalu a generálnym riaditeľom NPPC Ing. Martinom Polovkom, PhD.  - TU (33:22)

1.10.2022 - Dvojka - Farmárska revue - pozvánka na festival s prezidentom festivalu a generálnym riaditeľom NPPC Ing. Martinom Polovkom, PhD. - TU (25:25)

17.09.2022 - Dvojka - Farmárska revuepozvánka na festival s Jánom Hubom - TU (23:30)


ROZHLAS

RTVS – Rozhlas

Rádio Devín

22.09.2022 - Rádio Devín - rozhovor s generálnym riaditeľom NPPC Ing. Martinom Polovkom, PhD.- TU

Agropodcast

29.09.2022 - rozhovor s generálnym riaditeľom NPPC Ing. Martinom Polovkom, PhD.- TU


WEBOVÉ PORTÁLY

www.agrobiznis.sk

www.vedanadosah.cvtisr.sk

www.polnohospodar.sk/

www.uniag.sk

www.ukf.sk

www.nitraden.sk

www.nppc.sk

www.mlyny-cinemas.sk

www.fns.uniba.sk

www.polnoinfo.sk

www.nitra.sk 

www.teraz.sk 

www.islovak.sk 

www.goallevents.com

www.corobis.sk

www.regiontatry.sk

www.tatry.sk

zstatrlomnica.edupage.org

fem.uniag.sk

Na webovom portáli www.agrobiznis.sk bol uverejnený článok o víťaznom dokumente tohtoročného Agrofilmu - TU


PRINTOVÉ MÉDIÁ

QUARK

V Literárnom týždenníku č. 35-36/2022 bol pod názvom Chlieb náš každodenný...uverejnený v článok Ing. Janky Martincovej, PhD. z VÚRV- ÚTPHP Banská Bystrica na margo diskusného fóra medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2022. 

Článok si môžete prečítať - TU  

FACEBOOK

Farmárska revue

Agrobiznis

Agrofilm

NPPC

 

Doplnkové informácie