Mediálne výstupy 2020

media

V súvislosti s 36. ročníkom MFF Agrofilm 2020 boli v médiách zverejnené nasledujúce výstupy:

TELEVÍZIA

RTVS – Televízia

12.10.2020 - Dvojka - Farmárska revue – Agrofilm 2020 - TU (40 min. špeciál)

5.10.2020 – Jednotka - Správy RTVS o 19:00 - (od 00:43:57) - TU

03.10.2020 - Dvojka - Farmárska revue - pozvánka na festival s generálnou riaditeľkou NPPC Ing. Zuzanou Nouzovskou (prezidentka festivalu) (od 00:23:15) - TU

26.09.2020 - Dvojka - Farmárska revue - rozhovor s Jánom Hubom o programe festivalu (od 00:23:38) -TU


ROZHLAS

RTVS – Rozhlas

Rádio Devín

01.10.2020 - Rádio Devín - rozhovor s generálnou riaditeľkou NPPC Ing. Zuzanou Nouzovskou (prezidentka festivalu) (od 8:47 - 8:55) TU


WEBOVÉ PORTÁLY

www.rtvs.sk - TU

www.agrobiznis.sk - TU

Roľnícke noviny - TU

www.polnoinfo.sk -TU

Zaujímavý článok o filme CERES si môžete prečítať na webovom portáli www.agrobiznis.sk - TU

PRINTOVÉ MÉDIÁ

Slovenský CHOV

Agromagazín

QUARK

Roľnícke noviny

Doplnkové informácie