Mediálne výstupy 2021

 media

 

V súvislosti s 37. ročníkom MFF Agrofilm 2021 boli v médiách zverejnené nasledujúce výstupy:

 

TELEVÍZIA

 

RTVS – Televízia

9.10.2021 - Dvojka - Farmárska revue – Agrofilm 2021 - (40 min. špeciál) - TU

 

11.10.2021 - Jednotka - Správy RTVS o 19:00 - TU (00:28:56)

Z Diskusného fóra Agrofilmu bola na tému pozemkových úprav odvysielaná reportáž v Správach RTVS o 19:00 

 

4.10.2021 – Jednotka - Správy RTVS o 19:00 - TU (00:44:59)

 

30.09.2021 – Dvojka – Regina – rozhovor s prezidentom festivalu a generálnym riaditeľom NPPC Ing. Martinom Polovkom, PhD.  - TU (25:46)

 

02.10.2021 - Dvojka - Farmárska revue - pozvánka na festival s prezidentom festivalu a generálnym riaditeľom NPPC Ing. Martinom Polovkom, PhD. - TU (od 00:23:32)

 

25.09.2021 - Dvojka - Farmárska revue - rozhovor s Jánom Hubom o programe festivalu - TU (od 00:23:20)

 

13.11.2021 - Dvojka - Halali - televízna relácia o prírode - TU

 


 

ROZHLAS

 

RTVS – Rozhlas

Rádio Devín

23.09.2021 - Rádio Devín - rozhovor s generálnym riaditeľom NPPC Ing. Martinom Polovkom, PhD.- TU

Rádio BB FM

25.09.2021 – Rádio BB FM - rozhovor s generálnym riaditeľom NPPC Ing. Martinom Polovkom, PhD.- TU

 


 

WEBOVÉ PORTÁLY

www.agrobiznis.sk

www.rno.sk

www.polnoinfo.sk

www.teraz.sk

www.nitrianskyhlasnik.sk

www.nppc.sk

www.nsrv.sk

www.sppk.sk

www.vedanadosah.cvtisr.sk


 

PRINTOVÉ MÉDIÁ

Slovenský CHOV

Agromagazín

QUARK

Roľnícke noviny

 

 


 

FACEBOOK

Farmárska revue

Regina

Agrobiznis

Agrofilm

NPPC

Instargram - Farmárska Revue

 

Doplnkové informácie