DATASET vo formáte csv.

Dataset pre Agrofilm vo formáte csv.

Doplnkové informácie