Slovenský názov:

Inseminácia ošípaných

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Beta-VHS

Minutáž:

Rok:

Anotácia:

Bez súhrnu    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie