Slovenský názov:

Integovaná ochrana rastlín bez chemikálií

Anglický názov:

Krajina:

Malajzia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

1999

Anotácia:

Film oboznamuje s biologickou ochranou rastlín, ktorá menej zaťažuje životné prostredie, ale je náročná na úroveň poznania a aj na dostupnosť k najnovším poznatkom biológie, ekológie a etológie.     

Anotácia EN:

The film informs about biological protection of plants that harms less environment, however, it is demanding to knowledge and access to the latest information in biology, ecology and ethologic.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie