Slovenský názov:

Integrovaná produkcia jabĺk

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Program o tvorbe situačného nákresu jabloňového sadu. Údržba a organizácia integrovanej produkcie ovocia, ochrane proti škodcom a chorobám, zachádzaní s ovocím a jeho uskladňovaní.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie