Slovenský názov:

Integrovaná produkcia jahôd

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1998

Anotácia:

Integrovaná výroba ovocia (IVO) je modernou a výhodnou metódou pestovania kvalitných jahôd. Jej cieľom je výroby jahôd bez nebezpečných rezíduí pri zachovaní environmentálnej výroby. Film zahŕňa vytvorenie a spôsoby IVO na jahodových plantážach.    

Anotácia EN:

Integrated Fruit Production is a modern, profitable method of growing high quality strawberries. It aims to produce fruits tree without dangerous residues, respecting environmentally friendly production. The film includes the establishment and cultural practices of IFP in strawberry plantations.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie