Slovenský názov:

Integrovaná produkcia ovocia: Zakladanie sadu a jeho integrovaná ochrana

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1997

Anotácia:

Integrovaná produkcia ovocia (IPO) je moderná, výnosná metóda pestovania vysokokvalitného ovocia. Zameriava sa na produkciu ovocia bez nebezpečných rezíduí a zároveň rešpektuje životné prostredie. Film zahrňuje aj zakladanie IPO sadov a agrotechnické postupy v týchto sadoch.    

Anotácia EN:

Integrated Fruit Production is a modern, profitable method of growing high quality fruits. It aims to produce fruits free of dangerous residues respecting the environment. Film includes establishing of IFP orchards and cultural practices in the orchards.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie