Slovenský názov:

Integrovaná výroba v skleníku

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

Rok:

1999

Anotácia:

Integrovaná výroba je základnou technikou pre získavanie kvalitných hornikultúr s minimálnym rizikom pre pestovateľov, spotrebiteľov a životné prostredie.    

Anotácia EN:

Integrated production is a basic technique to obtain quality horticultural crops with the minimum risk for cultivators, consumers and environment.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie