Slovenský názov:

Invázia exotov

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Seriál „Pomsta vývoja“ odhaľuje dramatické zmeny nášho životného prostredia, spôsobené globalizáciou a mobilitou, ktoré sa nepozorovane dejú niekoľko rokov. Film o invázii exotických druhov, ktorí cestujú ako čierni pasažieri na lodiach, v lietadlách alebo iných dopravných prostriedkoch: exotické zvieratá a rastliny, nežiaduci votrelci, bioagresori. Zrýchlená celosvetovým obchodom, cestovaním a globalizáciou sa krajinou valí vlna invazívnych druhov. Niektoré sa šíria explozívne. Narušujú ekosystémy a spôsobujú zánik domácich druhov. Hrozí nám zničenie útokmi týchto cudzincov?     

Anotácia EN:

The series „Development Revenge“ reveals dramatic changes in our environment caused by globalisation and mobility that go on unravelled for several years. Film on invasion of exotic species that travel hidden on boats, airplanes and other transportation means: exotic animals and plants, unwanted aliens, bioagressors. Speeded by global trade, travelling and globalisation the wave of invasive species runs through the country. Some are spread explosively. They destroy ecosystems and cause decay of domestic species. Do we face destruction by these alien attacks?    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie