Slovenský názov:

Jeden deň podenky potiskej

Anglický názov:

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

maďarsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Spomedzi najväčších riek križujúcich povodie Karpát bola Tisa vždy najzáhadnejšou. Napriek veľkým projektom na kontrolu tejto rieky, ktoré sa realizovali v 19. storočí, viaceré časti Tisy si stále zachovávajú svoju starobylú a jedinečnú krásu. Tu v tejto nedotknutej divočine sa odohráva každoročne pozoruhodné divadlo. Je to rojenie podenky potiskej larvy tohto tajomného hmyzu žijú v podvodných skrýšach tri roky. Po skončení tohto nezaujímavého obdobia sa udeje čosi zázračné. Ako keby dostali osobitný znak, larvy opúšťajú svoje skrýše a smerujú k hladine. V tisícoch sa vynárajú z vody. Majú jediný cieľ pred očami: v priebehu niekoľkých hodín si musia nájsť partnera, spáriť sa a potom naklásť vajíčka. Potom umierajú. Ich telá padajú do vody a sú ťahané tokom Tisy. Pripojte sa k Zoltánovi Sallaiovi, ochrancovi Národného parku a buďte svedkami očarujúceho letu podeniek. Uvidíte nespočetné množstvo hmyzu, ako sa vynára z rieky a budete sledovať ako si plnia svoje jediné poslanie: reprodukciu.     

Anotácia EN:

Of all the great rivers crossing the Carpathian Basin, the Tisza River has always been the most mysterious one. Despite the big river-control projects carried out in the 19th century, several sections of the Tisza still preserve its ancient and pristine beauty. Here, in this untouched wilderness a spectacular event takes place year after year. It is the swarming of mayflies. The larvae of this secretive insect lives in its underwater burrow for 3 years. When this uneventful period of time is over, something miraculous happens. As if they were given a special sign, the larvae leave their burrows, and head to the surface. They emerge the water in their thousands. They have nothing but one aim in front of their eyes: within the next few hours, they have to find a partner, to mate and then lay their eggs. After this, they die. Their bodies fall into the water, and dragged away by the flow of Tisza. Join the National Park-ranger Zoltán Sallai, and witness the amazing flight of Mayflies. See the counties insects emerging from the Tisza and watch them as they try to fulfil their ultimate mission: to reproduce.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie