Slovenský názov:

Klasifikácia jatočných oviec

Anglický názov:

Krajina:

Švédsko

Jazyk:

švédsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1998

Anotácia:

Moderné spôsoby určovania podielu mäsových častí oviec a zatrieďovanie do klasifikačných tried pre speňažovanie.    

Anotácia EN:

Modern ways of specifying the percentage of meat parts of sheep and its classification into classes for financial amounts.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie