Slovenský názov:

Bezpečne s pesticídmi

Anglický názov:

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

Rok:

1994

Anotácia:

Bezpečnostné pravidlá pre používanie a aplikáciu pesticídov v poľnohospodárstve. Environmentálne ťažkosti spôsobené používaním pesticídov.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie