Slovenský názov:

Bezpečnosť osôb při hasení lesných požiarov

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

C UMATIC

Minutáž:

Rok:

1992

Anotácia:

Didaktický dokument, ktorý vysvetľuje bezpečnosť osôb pri hasení lesných požiarov.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie