Slovenský názov:

Lesy sú chránené nepísanými zákonmi

Anglický názov:

Krajina:

Albánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2001

Anotácia:

Film hovorí o lesoch a tradíciách lesnej ochrany v horskom regióne vo vnútrozemí Albánska. Táto oblasť hlbokých lesov sa volá Kala e Does a pozostáva z piatich dedín s celkovou rozlohou lesa tisíc hektárov. V protiklade k iným oblastiam s lesnými porastami, kde sa lesný porast ničí ilegálnym výrubom a požiarmi, v oblasti Kala sú dodnes tieto úkazy veľmi zriedkavé. Pritom tu neexistuje žiadna lesná politika a žiadna lesná stráž, lesy spravujú sami obyvatelia dedín na základe tradície a nepísaných zákonov tejto oblasti.    

Anotácia EN:

The film talks about forests and forest protection traditions in the mountain region of the Albania inland. This region with deep forests is called Kala e Does and is composed of five villages with the total area of thousand hectares. Contrary to other forested areas, in which illegal woodcutting and fires destroy the forests, such phenomena are rare in the Kala e Does region. There is no forest policy and forest guards either. Village inhabitants themselves based upon traditions and unwritten laws in this region manage the forests.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie