Slovenský názov:

Lesy v Eberswalde

Anglický názov:

Krajina:

DDR

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

C, Video PAL VHS

Minutáž:

Rok:

1988

Anotácia:

Populárno-vedecký film o krajine a lesných formách, v Eberswalde, o rozmanitej a veľmi zodpovednej činnosti pracovníkov Štátnych lesov a Výskumného ústavu lesného hospodárstva v Eberswalde, o ich podnetoch na zlepšenie možností rekreácie a kultúrneho využitia obyvateľstva.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie