Slovenský názov:

Lesy Vysočiny

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1995

Anotácia:

Českomoravská vrchovina je imisiami najmenej poškodenou oblasťou Českej republiky. Snímka Ministerstva poľnohospodárstva ČR sa zaoberá tradičnými metódami hospodárenia, obnove porastov a ich ochranou sice negatívnymi vplyvmi.    

Anotácia EN:

The Czech-Moravian High-Lands is the emission least affected area in the Czech. The projection made by the Ministry of Agficulture of the Czech Republic deals with traditional methods of agricultural management, plant regenaration and plant protection against negative influences.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie