Slovenský názov:

Lipeň a živočíchy lipňového pásma

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2001

Anotácia:

Film z cyklu Videoatlas chránených a ohrozených živočíchov opisuje živočíchy žijúce v lipňovom pásme rieky. Zameriava sa najmä na hlavného zástupcu tohto úseku rieky lipňa obyčajného (Thymallus thymalus), ktorý patrí do čeľade lososovitých (Salmonidae) rýb. Film je určený nielen športovým rybárom, ale všetkým záujemcom o prírodu.    

Anotácia EN:

The film shows animals living in grayling zone. It shows mainly the main fish of this zone common grayling (Thymallus thymallus) that belong to salmon family. The film is aimed for sport fishermen and also for anybody who is interested in nature.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie