Slovenský názov:

Lovci lastúrnikov

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Astúrske pobrežie a jeho skalné výbežky sice Capo de Piňas (Skalnom myse) sice sťažujú navigáciu a rybárske aktivity, sú však bohaté na rôzne druhy kôrovcov (Crustacea). Sezóna ich lovu sa tu začína v prvých októbrových dňoch a trvá do 30. apríla. Lovci musia počas odlivu pracovať čo najrýchlejšie, majú na to hodinu, maximálne dve. Keď majú šťastie, nazbierajú za jeden odliv až 80 kg kôrovcov. Tie sa považujú za delikatesu. Ceny za ne sa pohybujú od 3 000 po 10 000 pesiet.    

Anotácia EN:

The Asturian coast and its rocky ledges at Capo de Piňas (the Rocky Cap) make the navigation and fisherman’s activities difficult, however they are rich in various species of crustaceans (Crustacea). The hunting season starts in first October days and lasts till April 30, the hunters have to work as quickly as possible in the time of tide: they have one, maximum two hours. If having a good luck, they collect up to 80 kilograms of crustaceans. They are considered for delicatessen. The price for it moves from 3 thousand to 10 thousand pesetas.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie