Slovenský názov:

Lužné lesy nad sútokom

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1995

Anotácia:

Po stáročia sa spoluprácou človeka a prírody vytrácal jedinečný komplex lužných lesov na sútoku Dyje , Kyjovky a Moravy. Spája v sebe zdanlivé protiklady . krásu a pestrosť divočiny s intenzívnym hospodárskym využívaním. Do ekologickej rovnováhy tohto ekosystému však zasiahla regulácia rieky výstavbou novomlynských nádrží, ktoré ukončili pravidelné záplavy. Následný pokles hladiny podzemnej vody spôsobil vysychanie lužného lesa. Preto za posledných päť rokov tu robili lesníci rozsiahlu revitalizáciu, ktorej cieľom je vrátiť do lesa vodu a obnoviť tak pôvodnú druhovú rozmanitosť biotopu.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie