Slovenský názov:

Bezpečnosť práce pri hnojení a ochrane rastlín

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1994

Anotácia:

Videoprogram oboznamuje so základnými zásadami dodržiavania bezpečnosti práce při práci s poľnohospodárskymi mechanizačnými prostriedkami, agrochemikáliami – najmä při ich aplikácii.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie