Slovenský názov:

Mestské poľnohospodárstvo – Od uvedomenia k činu

Anglický názov:

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2001

Anotácia:

Druhá časť videofilmu má názov Od uvedomenia k činu a uvádza dva príklady – jeden je z Dar es Sallamu a druhý z Cuenca v Ekvádore – hovorí o miestnych procesoch analyzovania stavu, politike, rozvoji, plánovaní a krokoch týkajúcich sa mestského poľnohospodárstva.    

Anotácia EN:

The socond part of the video is titled From Awareness to action and presents two examples – ona Dar es Salaam, Tanzania, end the other in Cuenca, Ecuador – of local processes of situation analysis, policy, development, planning and action regarding urban agrigariculture.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie