Slovenský názov:

Bezpečnosť práce pri ochrane rastlín

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Film oboznamuje s bezpečnou aplikáciou produktov určených na ochranu obila a ochranným oblečením určeným na všetky typy ich aplikácie.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie