Slovenský názov:

3000 míľ proti prúdu

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2002

Anotácia:

Pred 15 rokmi všetky národy žijúce pozdĺž Rýna prijali jedinečnú rezolúciu na ochranu životného prostredia: vyhynuté lososy by mali byť vrátené naspäť do špinavej rieky. Sen, ktorý sa vtedy zdal nemožný, sa stal skutočnosťou – prvé rýnske lososy sa vrátili. Film ukazuje, ako sa rýnsky losos mohol vrátiť späť a sleduje dobrodružnú cestu lososov z Grónska do ústia Rýnu, z Rotterdamu na miesto ich trenia v rieke Sieg v Nemecku a Francúzsku.     

Anotácia EN:

15 years ago all nations alongside the Rhine passed a unique resolution to protect the environment: the extinct salmons should return to the filthy dirty river. At that time believed impossible, but today the dream has come true: the first Rhine salmons are back. The documentary shows how the return of the Rhine salmon was made possible and follows the adventurous journey of the salmons from Greenland to the mouth of the Rhine, from Rotterdam to the spawning grounds alongside the river Sieg in Germany and France.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie