Slovenský názov:

Bezpečnosť práce v poľnohospodárstve: Prevádzkovanie poľnohospodárskych strojov a nástrojov

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1994

Anotácia:

Inštruktážny film o príčinách nehôd v poľnohospodárstve a doporučenia, ktorých dodržiavaním sa stáva práca s poľnohospodárskymi strojmi a nástrojmi bezpečnejšia.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie