Slovenský názov:

BIO model

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Videoportrét ekofariem v Bielych Karpatoch predstavuje popredných farmárov kraja. Poukazuje však aj na problémy, s ktorými sa na prelome tisícročia zápasia. Film vysvetľuje, čím sa bioroľníci líšia od konvenčných poľnohospodárov, a objasňuje vznik biopotravín bez použitia agrochemikálií, označených, označených štátom garantovanou značkou BIO. Ukazuje, čo všetko biofarmy ponúkajú v oblasti výživy, ale aj ochrany prírodného prostredia. Dokument tiež odráža výsledky pilotného projektu, pomocou, ktorého rozšíril systém priateľského farmárčenia. Zväz ekologických poľnohospodárov PRO-BIO spolu s partnermi práve v modelovej oblasti Bielych Karpát. Ten je založený na ochrane unikátnych orchideových lúk citlivou kombináciou ich kosenia, likvidáciou náletových drevín a pasenia hovädzieho dobytka, oviec, kôz a koní. Film zachytáva nástup trendu vytvárania odbytových družstiev bioroľníkov, ktoré už smerujú k oddelenému spracovaniu bioproduktov.    

Anotácia EN:

The video portrait of ecological farms in the White Carpathians presents leading farmers in the region. However, it also points out to problems they are fighting with at the millennium beginning. The film highlights differences between the bio farmers and conventional farmers and provides the explanation to the bio food products without. By providing a wide review of Czech but first of all foreign example, the film shows various types of boilers and other technological equipment produced anywhere but also in CzR for the biomass combustion – straw, wood wastes and briquettes. The film also shows the technology for the biogas production from the waste agricultural mass processed a cogeneration units for a parallel heat and energy production In the research and also practice the biomass gasification processes are documented for energy needs.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie