Slovenský názov:

Obnoviť dedičstvo

Anglický názov:

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

K prosperite štátov USA patrí aj výroba elektrickej energie, čo si vyžiadalo budovanie vodných priehrad , napríklad na rieke Snake River. Dôsledkom toho bolo ohrozenie ťahu dospelých jedincov lososov. Preto tu ľudia začali s kompenzačným programom na záchranu tejto ryby, ktorého súčasťou je i umelý chov v moderných zariadeniach. Za trinásť rokov výstavby už vynaložili na tento program viac než 177 miliónov USD.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie