Slovenský názov:

Obnoviteľné zdroje energie pre poľnohospodárstvo

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

mini DV

Minutáž:

Rok:

2001

Anotácia:

Film je zameraný na široký okruh divákov. Opisuje základné obnoviteľné zdroje energie: slnečné žiarenie, vietor, vodnú energiu a biomasu. Jednotlivo predstavuje praktické príklady použitia každého z týchto typov obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve. Predstavuje ekonomické a environmentálne výhody jednotlivých riešení. Film informuje aj o domácich zdrojoch obnoviteľnej energie a miere ich využitia.    

Anotácia EN:

The film is targeted at a wide circle of viewers. It characterises the basic renewable energy sources: the sun´s radiation, wind, weather energy and biomass. It presents practical examples of the use of each of these individual types of renewable energy sources in agriculture. It presents the ecological benefits of the individual solutions. The film also informs about the renewable energy sources domestically and the level of their use.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie