Slovenský názov:

Biodiverzita

Anglický názov:

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1994

Anotácia:

Videoprogram je úvodom k seriálu "Biodiverzita a juh sveta". My, obyvatelia priemyselných krajín, sa zamýšľame nad ohrozenou biodiverzitou tropických pralesov alebo niektorých živočíšnych druhov, ale zabúdame na základný význam biodiverzity v poľnohospodárstve.    

Anotácia EN:

The video is an introduction to the series „Biodiversity and South of the World“. In the industrialized countries we are just preoccupied with endangered biodiversity of tropical forests or of some animal species. We forget the fundamental importance of the agricultural biodiversity.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie