Slovenský názov:

Ohrozené dedičstvo

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

Rok:

1992

Anotácia:

Dokument mapuje iniciatívy, ktoré sa zaoberajú ochranou rastlinného a živočíšneho kultúrneho genofondu    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie