Slovenský názov:

Ochrana podzemných vôd: tri príbehy

Anglický názov:

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, U-MATIC

Minutáž:

Rok:

1990

Anotácia:

Film vysvetľuje, čo musí obec urobiť pre ochranu svojich vodných zdrojov. Uvádza skúsenosti troch rôznych obcí (vidieckej, prímestskej a plne urbanizovanej) v Novom Anglicku v USA: Ide vlastne o návod, ako si obce môžu vypracovať účinný program ochrany podzemných vôd, prípadne prehodnotiť už existujúce programy. Obce, uvádzané v programe, môžu slúžiť ako príklad pre všetky ďalšie obce, ktoré si nevedia dať rady s ekologickou problematikou okolo podzemných vôd. Podmienkou úspešného riešenia je úzka spolupráca všetkých miestnych zložiek.     

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie