Slovenský názov:

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Anglický názov:

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

Rok:

2004

Anotácia:

Veda a populárna veda – cieľom filmu je dosiahnutie ekonomického rozvoja a environmentálnej ochrany krajiny. Autori sa v ňom zamerali na jestvujúce problémy v ochrane poľnohospodárskej pôdy v dnešnej Číne, s vysvetlením technologických postupov v ochrane poľnohospodárskej pôdy. Dokumentujú dva prístupy na zlepšenie produktivity poľnohospodárskej pôdy: kvantita – ochrana, kvalita – ochrana.     

Anotácia EN:

Both science and popular science. This film was established with the premise of economic development and environment protection. We focused the existing problem of farmland in China today, deliberately explained the science and technology on protecting farmland. Two approaches: 1) quantity - protection 2) Quality – protection i.e., to improve the productive ability of farmland.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie