Slovenský názov:

Biodivezita na Slovensku

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

1998

Anotácia:

dôležité aspekty rôznorodosti druhov mapuje populárno-vedecký film, obsahujúci množstvo ukážok rastlín a živočíchov, najmä endemických alebo kriticky ohrozených, vyskytujúcich sa na Slovensku. Počtom záberov možno film zaradiť k encyklopedickým dielam, ktoré zaznamenáva veľkú rôznorodosť druhov na pomerne malom území v strede Európy    

Anotácia EN:

This popular science film encompasses the important aspects of the heterogeneity of species, showing many examples of plants and animals, mainly endemic er endangered, found in Slovakia. With its numerous shots the film can be considered as an encyclopaedic work that records and focuses on the diversity of species in a relatively small area in the middle of Europe.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie