Slovenský názov:

Perspektívy malých vodných elektrární

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1995

Anotácia:

Program sa zaoberá využitím malých vodných zdrojov na výrobu energie. Uvádza konkrétne realizované projekty v Českej republike a zamýšľa sa nad ekologickými aj ekonomickými aspektmi využitia malých vodných zdrojov.    

Anotácia EN:

The programme focuses on utilization of small water resources for production of energy. The implemented projects in the Czech Republic are being introduced in the programme together with the ecological and economic aspects of small water resources utilization.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie