Slovenský názov:

Biologická ochrana kľukvy

Anglický názov:

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Produkcia kľukvy je v Kanade v plnom prúde. Metódy pestovania takzvanej biologickej kľukvy sú síce zložitejšie ako pri tradičnom pestovaní, ale patrí im budúcnosť. Film dokumentuje, ako sa dá biologickými prostriedkami chrániť táto pre Kanadu významná rastlina.    

Anotácia EN:

The canneberrge production in Canada goes on with full speed The cultivation methods of so called biological canneberrge are more complicated compared to the traditional cultivation but the future belongs to them. The film documents how to protect this significant plant in Canada by biological tools.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie