Slovenský názov:

Regulácia poľných burín

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Film pojednáva o problematike zaburinenia polí a navrhuje cesty riešenia tohoto problému. Popisuje ekologické nároky jednotlivých druhov burín, ich spôsob rozmnožovania a odporúča najúčinnejšie metódy na ich elimináciu.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie