Slovenský názov:

Rieka Buna

Anglický názov:

Krajina:

Albánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2004

Anotácia:

Rieka Buna je jednou z najväčších v Albánsku. S veľmi bohatou flórou a faunou má táto rieka veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Pozornosť si zasluhuje aj ochrana prírodných zdrojov.    

Anotácia EN:

Buna River, is one of the biggest in Albania, it is the focus of this movie. With a very rich flora and fauna this river has a great potential for tourism development. Attention to protection of natural resources is other issue.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie