Slovenský názov:

Riziko geneticky upravovaných potravín

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Bolo to 120 sekúnd, ktoré na celom svete otriasli vierou v bezpečnosť geneticky upravených potravín: BBC vysielala 10. augusta 1998 krátky televízny rozhovor s renomovaným britským biológom Arpadom Pusztaim zo škótskeho Rowettovho inštitút. Varoval v ňom při konzumáciou geneticky upravených potravín. Príčina: pokusy s podávaním geneticky upravených zemiakov jeho laboratórnym potkanom nečakane uškodili. Správa vzbudila na celom svete pozornosť. Ale. A. Pusztaiho o dva dni prepustili z práce. V odôvodnení sa hovorilo, že sa pomýlil a zmenil údaje. Priemysel i vedci dávali vehementne najavo svoj súhlas. Zdalo sa, že vedec je kompromitovaný. Film rešeršuje pozadie prípadu A. Pusztaiho. Filmový štáb nazrel aj do laboratória „life –science“ koncernov, kde sa konštruujú stovky nových potravín. Bez ohľadu na odmietavý postoj mnohých spotrebiteľov. Sú však testy na udelenie povolenia dostatočné? Film poukazuje aj na boj o moc a trhy s geneticky upravovanými potravinami.     

Anotácia EN:

Only 120 seconds have shaken the belief in the safety of genetically modified food products all over the world: on August 10. 1998 the BBC broadcast a short TV interview with the well-known British biologist Arpad Pusztai from the Rowett Institute in Scotland. He warned in it to consume genetically modified food products. The cause: an experiment with genetically modified potato’s served to his laboratory rats caused damage to them unexpectedly. The report about it turned the attention of the entire world. In two days A. Pusztai was dismissed from his work. One said that a reason for it was that he had done a mistake and changed data. The industry and scientists demonstrated vehemently their public approval. It seemed the scientist was exposed. The film investigates the background of A. Pusztai´s case. The film crew had also a look into the „life-science“ laboratory of trusts in which hundreds of new products are constructed.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie