Slovenský názov:

Rizománia – vírusová choroba cukrovej repy

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Rizománia (bláznivý koreň) je jednou z najvážnejších chorôb cukrovej repy. Dokáže značne znížiť úrodu. Chorobu spôsobuje žltý vírus nekrotickej repy. Vektorom je pôdna huba Polymyxa betae. S použitím počítačovej 3D animácie film zobrazuje kompletný životný cyklus tohto škodcu. Takisto sú tu demonštrované kultúrne prostriedky kontroly ako napríklad dlhá rotácia s nehostiteľskými plodinami a pestovanie kultivarov cukrovej repy, ktoré sú menej citlivé na tohto škodcu.     

Anotácia EN:

Rizomania („crazy root” or „root madness”) is one of the most serious diseases of sugar beet. It can greatly reduce sugar yield. The disease is caused by Beet Necrotic Yellow Virus (BNYVV). Vector of BNYVV is the soil borne fungus Polymyxa betae. Using photo-like 3D computer animations, the film depicts the complete life-cycle of this pest. Finally, cultural means of control are shown, like long rotations with non-host crops and growing of sugar beet cultivars that are less susceptible to this pest.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie